مربی اسبق تیم ملی:ایران باز هم صعود نخواهد کرد

دانلود ویدیو

هومن افاضلی: ایران از گروهش صعود نخواهد کرد ​صحبت های هومن افاضلی درباره شرایط تیم ملی افاضلی: بدون تعارف بگویم ما از گروهمان صعود نمیکنیم اما بازنده آبرومند خواهیم بود