پایگاه خبری خانه فوتبال:

کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال آرای خود را در خصوص چند پرونده اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس، با توجه به شکایت محمد نوازی از باشگاه شهرخودرو، این باشگاه به پرداخت مبلغ 630 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 13 میلیون و 734 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

در پی شکایت منوچهر بیگم از باشگاه شهرداری همدان، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و 636 میلیون و 50 هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 35 میلیون و 544 هزار و 900 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم گردید.

در پرونده شکایت هیات فوتبال استان خراسان رضوی مبنی بر خروج از استان سروش رفیعی، بازیکن تیم سپاهان، کمیته وضعیت قرار رد دعوی خواهان را صادر کرد.

با توجه به شکایت عرفان شمخانی از باشگاه شهرداری آستارا، این باشگاه به پرداخت مبلغ 100 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ یک میلیون و 200 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: