ببینید افتتاحیه جام جهانی با صدای جذاب ستاره سرشناس هالیوود

دانلود ویدیو

حضور ستاره سرشناس هالیوود در افتتاحیه جام جهانی مورگان فریمن، بازیگر سرشناس هالیوود در مراسم افتتاحیه جام جهانی در استادیوم البیت حاضر شد. منبع: آخرین خبر