فیلم| گل دوم ایران به انگلیس؛دبل طارمی

دانلود ویدیو

مهدی طارمی از روی نقطه پنالتی گل دوم ایران مقابل انگلیس را به ثمر رساند.