ببینید حرکت جنجالی امیر قطر بعد از گل دوم عربستان

دانلود ویدیو

امیر قطر بعد از گل دوم پرچم عربستان را روی شانه‌اش انداخت. منبع: آخرین خبر