اخراج دروازه بان ولز با حرکت رزمی روی طارمی!فیلم

دانلود ویدیو

دروازه بان ولز با حرکتی خشن روی مهدی طارمی اخراج شد.