نخستین فیلم از توله‌ یوزهای ماده پیدا شده در توران

دانلود ویدیو

دو توله یوز ایرانی در طبیعت توران توسط یک چوپان پیدا شده و به محیط زیست تحویل داده شد. گفته می شود دو توله پیدا شده هر دو ماده هستند. منبع: تسنیم