فیلم|گل اول فرانسه به لهستان توسط الیور ژیرو

دانلود ویدیو

گل اول فرانسه به لهستان توسط الیور ژیرو در دقیقه 45