رده بندی جام جهانی|گل تساوی مراکش به کرواسی

دانلود ویدیو

مراکشی‌ها اینجوری جواب گل کرواسی را دادند گل‌ مساوی‌ برای مراکش توسط اشرف داری در دقیقه 9 در دیدار رده بندی جام جهانی به ثمر رسید.