ببینید گل اول پرسپولیس به استقلال توسط گولسیانی

دانلود ویدیو

فیلم| گل اول پرسپولیس به استقلال توسط گولسیانی پرسپولیس توسط گولسیانی گل اول خود مقابل استقلال را به ثمر رساند.