ببینید گل استقلال به پرسپولیس توسط چشمی

دانلود ویدیو

روزبه چشمی گل اول استقلال به پرسپولیس را به ثمر رساند.