ببینید گل دوم پرسپولیس به استقلال|دبل گولسیانی

دانلود ویدیو

گولسیانی گل دوم پرسپولیس مقابل استقلال را به ثمر رساند.