بهترین گل جام جهانی توسط فیفا انتخاب شد|فیلم

دانلود ویدیو

فیفا بهترین گل جام جهانی 2022 قطر را معرفی کرد.