پایگاه خبری خانه فوتبال:

به گزارش خبرگزاری فارس، شب گذشته ادسون آرانتس دوناسیمنتو معروف به «پله» اسطوره فوتبال جهان  چشم از دنیا فروبست.

درگذشت پله واکنش های مختلفی را در عرصه ورزش جهان به همراه داشت.

به بهانه درگذشت مروارید سیاه، کشور برزیل 3 روز عزای عمومی اعلام کرد.

مجسمه مسیح در ریودوژانیرو به رنگ پرچم برزیل درآمد.

E3gF05VMYN1a

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: