فیلم| گل پرسپولیس به گل گهر با ضربه دیدنی عمری

دانلود ویدیو

پرسپولیس در دیدار مقابل گل گهر با ضربه دیدنی محمد عمری از راه دور به اولین گل بازی رسید.