پرسپولیس و بازیکنانش شخصیت قهرمانی دارند

دانلود ویدیو

پرسپولیس با شخصیت قهرمانی بازیکن جذب کرده است صحبتهای وحید مظاهری پیشکسوت و کارشناس فوتبال درباره عمکرد پرسپولیس در فصل 01/02