ببینید تونل افتخار برای مسی در پاریس

دانلود ویدیو

با بازگشت لئو مسی به تمرینات پاریس، بازیکنان و اعضای کادر این تیم برای قهرمان جام جهانی تونل افتخار درست کردند.