فیلم پنالتی و گل اول پرسپولیس به نساجی

دانلود ویدیو

گئورگی گولسیانی گل اول پرسپولیس مقابل نساجی را به ثمر رساند.