فیلم|اشتباه مرگبار حقیقی و گل دوم پرسپولیس به نساجی

دانلود ویدیو

محمد عمری گل دوم پرسپولیس مقابل نساجی را با اشتباه مرگبار حقیقی به ثمر رساند.