فیلم دبل بازیکن تراکتور مقابل استقلال

دانلود ویدیو

گل دوم تراکتور به استقلال توسط قنبری در دقیقه‌ ۵۳ به ثمر رسید.