ببینید کتک کاری در جایگاه VIP جام خلیج فارس در حضور اینفانتینو

دانلود ویدیو

آبروریزی بزرگ در حضور رئیس فیفا؛مراسم افتتاحیه جام خلیج فارس در عراق در حین برگزاری افتتاحیه جام خلیج فارس در بصره عراق، درگیری در جایگاه VIP واکنش های زیادی را به دنبال داشته است. این در حالی است که جیانی اینفانتینو رئیس فیفا نیز از میهمانان ویژه این مراسم بوده است. منبع: خبرفوری