فیلم| گل تساوی استقلال به سپاهان توسط مطهری

دانلود ویدیو

ارسلان مطهری گل اول استقلال مقابل سپاهان را به ثمر رساند.