دوباره فساد مالی بانوی پیر|سقوط به رده دهم با کسر 15 امتیاز

دانلود ویدیو

پس از آشکار شدن فساد مالی در باشگاه یوونتوس ، با کسر 15 امتیاز، بانوی پیر ایتالیا به رده دهم جدول سری آ سقوط کرد