فیلم لحظه درگیری شدید جهانبخش با ستاره آژاکس

دانلود ویدیو

در بازی آژاکس و فاینورد، علیرضا جهانبخش با یورین تیمبر درگیر شد.