فیلم گل اول استقلال به ملوان با گل به خودی

دانلود ویدیو

فیلم| گل اول استقلال به ملوان با گل به خودی قاضی پور استقلال روی کار خوب قائدی و اشتباه مدافع ملوان گل اول را به ثمر رساند.