فیلم سوپرگل جهانبخش در دقیقه 96 و نجات فاینورد

دانلود ویدیو

علیرضا جهانبخش در دقیقه 96 با شوتی دیدنی یک تساوی ارزشمند برای فاینورد مقابل آیندهوون رقم زد.