فیلم|توپ ربایی و پاس گل دیدنی آزمون برای لورکوزن

دانلود ویدیو

فیلم| کار عالی سردار؛ آزمون پاس گل داد گل اول لورکوزن به ماینتس با پاس گل سردار آزمون به ثبت رسید.