فیلم شادی ساپینتو پس از گل از روی سکوها

دانلود ویدیو

ساپینتو پس از گل اول استقلال به ملوان خوشحالی خود را از روی سکوها به نمایش گذاشت.