فیلم ضربه پنالتی و گل اول پرسپولیس به سپاهان

دانلود ویدیو

گولسیانی از روی نقطه پنالتی گل اول پرسپولیس مقابل سپاهان را به ثمر رساند.