فیلم پنالتی و گل چهارم پرسپولیس به سپاهان

دانلود ویدیو

گولسیانی، گل چهارم پرسپولیس مقابل سپاهان را به ثمر رساند.