فیلم|حرکت انفرادی دیدنی ترابی، گل دوم پرسپولیس به نفت

دانلود ویدیو

گل دوم پرسپولیس به نفت مسجدسلیمان توسط ترابی در دقیقه 45+5