فیلم گل زیبای نساجی به استقلال

دانلود ویدیو

گل اول نساجی به استقلال با یک ضربه آزاد تماشایی به ثمر رسید.