فیلم| گل اول پرسپولیس به تراکتور|ضربه عمری

دانلود ویدیو

محمد عمری در دیدار تراکتور و پرسپولیس، با یک شوت زیبا گلی دیدنی را در دقیقه 19 به ثمر رساند.