فیلم گل دوم تراکتور به پرسپولیس

دانلود ویدیو

گل دوم تراکتور به پرسپولیس توسط محمد عباس زاده از روی نقطه پنالتی در دقیقه 84 زده شد.