فیلم گل سوم پرسپولیس و شکست تراکتور

دانلود ویدیو

وحدت هنانوف موفق شد گل سوم پرسپولیس به تراکتور را در دقیقه 5+90 به ثمر برساند.