فیلم بازیکن لیورپول از کمک داور کتک خورد!

دانلود ویدیو

در بین دو نیمه دیدار تیم های فوتبال آرسنال و لیورپول کمک داور مسابقه ضربه ای را با آرنج به صورت اندی رابرتسون، بازیکن لیورپول زد.