ببینید | اوضاع فاجعه‌بار استادیوم آزادی

دانلود ویدیو

ببینید | اوضاع فاجعه‌بار استادیوم آزادی و سکوهای در حال بازسازی! تصاویری از اوضاع نابسامان استادیوم آزادی و سکوهای در حال بازسازی را ببینید.