پایگاه خبری خانه فوتبال:

پس از درخواست تجدید نظرخواهی توسط میلاد کر، بازیکن باشگاه تراکتور و تیم ملی جوانان برابر دادنامه صادره از کمیته استیناف، رای کمیته اخلاق قطعی اعلام شد.

بر همین اساس نامبرده به پرداخت دویست میلیون ریال جریمه نقدی و ۲ ماه محرومیت از هرگونه فعالیت مرتبط با فوتبال فوتسال و فوتبال ساحلی محکوم شده است که اجرای یک دوم آن تا پایان فصل جاری تعلیق می‌گردد.

لازم به ذکر است، ادامه فعالیت میلاد کر صرفاً پس از اجرای حکم پرداخت جریمه نقدی و اتمام محرومیت قطعی تا ۱۴۰۲/۰۲/۱۴ و با اخذ تأییدیه از این کمیته امکان پذیر خواهد بود.

پیش از این میلاد کر به یک سال محرومیت از هرگونه فعالیت محکوم شده بود.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: