رقص جنجالی هواداران استقلالی در جم|فیلم

دانلود ویدیو

حرکات موزون هواداران استقلالی پیش از آغاز دیدار با پارس جنوبی