فیلم گل اول پرسپولیس به گل‌گهر توسط ترابی

دانلود ویدیو

مهدی ترابی، گل اول پرسپولیس مقابل گل‌گهر را از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند.