پایگاه خبری خانه فوتبال:

احمد موسوی از دروغگویی مدیران استقلال انتقاد کرد.من یک ریال نگرفته ام..هواداران گول نخورند

احمد موسوی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: