فیلم گل پرسپولیس به پیکان با پنالتی ترابی

دانلود ویدیو

مهدی ترابی، گل اول پرسپولیس مقابل پیکان را از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند.