پایگاه خبری خانه فوتبال:

بر اساس شیوه‌نامه جدید نظام کارمزد، دارندگان دستگاه‌های کارتخوان به ازای هر تراکنش خرید از ۱۲۰۰ ریال تا حداکثر سقف تعیین شده بسته به مبلغ تراکنش، کارمزد پرداخت می‌کنند.

 به عبارت دیگر کف این کارمزد تا تراکنش‌های ۶ میلیون ریال ۱۲۰۰ ریال و برای تراکنش‌های بالاتر به صورت پلکانی تا سقف تعیین شده، خواهد بود.

همچنین تاکید می‌گردد براساس دستورالعمل جدید، کارمزد قابل اخذ از دارنده کارت صفر است.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: