پایگاه خبری خانه فوتبال:

باشگاه پرسپولیس در مورد ورود سازمان بازرسی کشوربه موضوع معاونت حقوقی این باشگاه، توضیحاتی در اختیار خبرگزاری فارس قرار داد.

به گزارش خبرگزاری فارس، چندی پیش در مطلبی نوشتیم که مدیرعامل فعلی و برخی از مسئولان باشگاه پرسپولیس باید تا اواخر بهمن ماه سال گذشته پاسخگوی ابهامات و ایراداتی که سازمان بازرسی پس از بررسی ها به آن رسیده بود می‌شدند. یکی از این بندها مربوط به معاون حقوقی باشگاه پرسپولیس است. حسین دوام که در زمان مدیرعاملی رضا درویش به عنوان معاون حقوقی پرسپولیس مشغول به کار شده، فردی است که باشگاه پرسپولیس می بایست تا آخر بهمن ماه سال گذشته پاسخگوی فعالیت او در این باشگاه می‌شد.

باشگاه پرسپولیس نسبت به انتشار این خبر درباره ورود سازمان بازرسی کشور به پرونده‌های مختلف در این باشگاه و در رابطه با موضوع به کارگیری حسین دوام در این باشگاه، پاسخی را به شرح زیر در اختیار فارس قرار داد.

موضوع: انتشار خبر در تاریخ 21 فروردین با تیتر ورود سازمان بازرسی به یک پرونده دیگر پرسپولیس؛ معاونت حقوقی پرحرف و حدیث

با سلام و احترام؛ با توجه به انتشار خبری در تاریخ 21 فروردین با تیتیر ورود سازمان بازرسی به یک پرونده دیگر پرسپولیس؛ معاونت حقوقی پرحرف و حدیث این جوابیه را بر اساس ماده 23 قانون مطبوعات در بخش ورزشی آن خبرگزاری منتشر کنید.

در بهمن 1400 با دوام برای همکاری در حوزه حقوقی باشگاه پرسپولیس مذاکره شد و تا شهریور 1402 پس از اخذ مجوز بر اساس تبصره 2 قانون بکارگیری بازنشستگان مصوب 20 اردیبهشت 1395 توسط مجلس شورای اسلامی، از وزارت ورزش و جوانان مبنی بر فعالیت ایشان در جایگاه مشاور، مجوز صادر گردید.

پس از انعقاد قرارداد در شهریور سال گذشته مبلغ 45 میلیون تومان با عنوان حقوق 8 ماهه یعنی معادل ماهیانه 11 میلیون و 200 هزار تومان به حساب دوام واریز شده است.

گزارش سازمان بازرسی کل کشور که در خبر خبرگزاری یاد شده در 32 بند بوده که یک بند آن پرسشی در رابطه با چگونگی بکارگیری دوام و پیشکسوت باشگاه محمود خوردبین است که با این حال پاسخ مستند به سازمان بازرسی داده شده است.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: