فیلم گل اول پرسپولیس به گل گهر|ترابی

دانلود ویدیو

پرسپولیس توسط مهدی ترابی گل اول خود را مقابل گل گهر به ثمر رساند.