فیلم گل سوم و اروپایی پرسپولیس به گل گهر|صادقی

دانلود ویدیو

سعید صادقی، گل سوم پرسپولیس مقابل گل گهر را به زیبایی به ثمر رساند.