فیلم گل دوم و سرعتی سپاهان به پیکان|رضاییان

دانلود ویدیو

رامین رضاییان با شوتی دیدنی گل دوم سپاهان مقابل پیکان را به ثمر رساند.