فیلم گل چهارم پرسپولیس به گل گهر|هت‌تریک ترابی

دانلود ویدیو

مهدی ترابی گل چهارم پرسپولیس و گل سوم خود مقابل گل گهر را به ثمر رساند.