گل سوم سپاهان به پیکان توسط امید نورافکن

دانلود ویدیو

گل سوم سپاهان توسط امید نورافکن در دقیقه 52 سپاهان 3 - پیکان 0