گل پنجم سپاهان به پیکان|دبل- نورافکن

دانلود ویدیو

دبل نورافکن روی اشتباه مهلک مظاهری؛ گل پنجم سپاهان توسط امید نورافکن از در دقیقه 59 سپاهان 5 - پیکان 0